CEFIHG INFO

Thông tin cập nhật từ A-Z

Các điều khoản tại Cefihg

Giới thiệu những điều khoản và điều kiện Cefihg INFO

 

Những Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc người tiêu dùng dùng trang web này. Bộ điều khoản này sẽ được áp dụng hầu hết và ảnh hưởng tới việc người dùng mua chọn trang web này. Bằng khả năng chọn trang web này, người dùng đồng ý chấp nhận hầu hết những điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Các bạn không được sử dụng trang web này ví như người sử dụng không đồng ý mang bất kỳ Điều khoản và điều kiện chuẩn nào của trang web này.

Trẻ vị thành niên hoặc Bộ người dưới 18 tuổi không được phép dùng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Khác có nội dung người mua sở hữu, theo những Điều khoản này, Cefihg và / hoặc người cấp phép với mọi các quyền với trí tuệ và tài liệu mang trong Trang web này.

các bạn chỉ được cấp giấy phép hạn chế vì mục đích xem tài liệu trên trang web này.

giảm thiểu

bạn được giới hạn cụ thể từ đa số Bộ điều sau đây

xuất bản bất kỳ tài liệu trang web nào trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
bán, tái cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu trang web nào;
thực hiện công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu Trang web nào;
sắm trang web này theo bất kỳ phương pháp nào hoặc với thể gây hại cho trang web này;
dùng trang web này theo bất kỳ bí quyết nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của các bạn vào trang web này;
việc chọn sắm trang web này trái với Bộ luật và quy định hiện hành hoặc bất kỳ phương pháp nào mang thể gây hại cho trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
tham gia vào bất kỳ khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác có liên quan đến trang web này;
dùng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng bá hoặc tiếp thị nào.
một số khu vực nhất định của trang web này bị giảm thiểu truy cập bởi bạn và nandosrestaurant mang thể hạn chế quyền truy cập của người sử dụng vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất kỳ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người mua và mật khẩu nào các bạn mang thể mang cho Trang Web này đều được bảo mật và bạn cũng phải giữ bí mật.

Nội dung của khách hàng

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho MacanLotto giấy phép ko độc quyền, không thể hủy ngang trên toàn thế giới để dùng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và cung ứng nó trong toàn bộ phương tiện.

Nội dung của người tiêu dùng nên là của riêng người mua và không được xâm nhập bất kỳ quyền của bên vật dụng ba nào. MacanLotto bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất kỳ khi nào mà ko phải thông báo.

không bảo hành

Trang web này được phân phối “nguyên trạng”, với tất cả các lỗi, và Cefihg không thể hiện bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, liên quan tới trang web này hoặc những tài liệu mang trên trang web này. Không tính ra, ko mang nội dung nào trên trang web này được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong toàn bộ trường hợp, Cefihg, cũng chẳng phải bất kỳ nhân viên, giám đốc và nhân viên nào, sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc người sử dụng sử dụng trang web này cho dù trách nhiệm ấy mang theo hợp đồng hay không. Cefihg, bao gồm nhân viên, giám đốc và nhân viên của mình sẽ ko chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm gián tiếp, hậu quả hoặc đặc trưng nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ bí quyết nào liên quan đến việc người dùng mua chọn trang web này.

Sự bồi thường

người sử dụng bằng phương pháp bồi thường cho Cefihg mức độ tối đa và chống lại bất kỳ và / hoặc hầu hết Bộ khoản nợ, mức giá, nhu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và giá tiền phát sinh trong bất kỳ cách nào liên quan đến việc người sử dụng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Bộ Điều khoản này.

khả năng hiệu lực

trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là ko hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, những điều khoản ấy sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng tới Bộ điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến thể của Điều khoản

MacanLotto được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào vì nó thấy ưa thích và bằng bí quyết tìm trang web này, người dùng sẽ bắt buộc xem lại các Điều khoản này 1 phương pháp thường xuyên.

khả năng

MacanLotto được phép chuyển nhượng và chuyển nhượng hợp đồng Bộ quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo Bộ Điều khoản này mà không bắt buộc thông báo. Tuy nhiên, người tiêu dùng không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của người dùng theo Bộ Điều khoản này.

gần như thỏa thuận

Bộ Điều khoản này cấu thành hầu hết thỏa thuận giữa Cefihg và người mua liên quan tới việc bạn tìm mua trang web này, và thay thế tất cả những thỏa thuận và hiểu biết trước đấy.

Luật quản lý và quyền tài phán

các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật của Nhà nước VN , và người tiêu dùng nộp cho thẩm quyền không độc quyền của tòa án VN để giải quyết tất cả tranh chấp.

Rate this post